Πριονοκορδέλες

Διαθέτουμε όλες τις διαστάσεις για πριονοκορδέλες, καθώς η κόλληση γίνεται στη βιοτεχνία μας απ’ το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Πιο αναλυτικά:

  • Carbon Still
  • Bi-metal (M42 Cobalt)
  • Bi-metal (M51 Cobalt)
  • Carbide