Δίσκοι

Διαθέτουμε ποικιλία διαστάσεων και οδοντώσεων στους δίσκους σιδήρου, πιο συγκεκριμένα:

  • HSS
  • Cobalt
  • TIN
  • Carbide (dry cut)